Auktoriserade Fastighetsvärderare

Kunskapsföretag inom lantmäteri och fastighetsvärdering

Verksamhet

Vi tillhandahåller tjänster inom områdena mark-och exploatering, fastighetsjuridik, fastighetsekonomi, värdering, detaljplaneläggning, markförhandling.

Kunden i fokus

Vi vänder oss främst till kommun, stat och bolag som arbetar med planläggning, exploatering och markåtkomst.

Ledning

Företagsledning, ägare och medarbetare utgörs av samma personer vilket ger snabba beslutsvägar, ökad flexibilitet samt ett stort engagemang och servicekänsla.

En helhetslösning inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi

Vår affärsidé bygger på en kombination av kunskaper inom värdering, förhandling och plangenomförande. På så sätt får uppdragsgivaren en samlad kunskap om stora delar av branschen.
Förhandling
Vi har mångårig erfarenhet av förhandling inom bland annat markåtkomst och överlåtelse av fastigheter.
Värdering
Inom värdering och fastighetsekonomi kan företaget hjälpa till med olika ekonomiska bedömningar och kalkyler.
Plangenomförande
Ett uppdrag inom plangenomförande kan innebära nära samarbete med kommunal eller statlig planavdelning.
Utbildningar
Även kurser och utbildningar kan erbjudas inom fastighetsvärdering tillsammans med Vesterlins.

Kundreferenser

Fastighetskoll Väst AB

Vi är ett nätverkande kunskapsföretag inom lantmäteri och fastighetsvärdering

Företaget drivs av Anna Olvén och Lars Lindeberg som båda har lång erfarenhet av branschen genom anställningar inom statlig, kommunal och privat sektor.
uppdrag
medarbetare
löprundor denna vecka
års sammanlagd erfarenhet
photo-1486312338219-ce68d2c6f44d

VI ERBJUDER

Heltäckande tjänster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt consectetur adipiscing elit.

OM OSS

Stor branchkunskap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt consectetur adipiscing elit.

Fastighetskoll-vast-ab

Har du några frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar kring oss eller våra tjänster!