Uppdrag

Läs mer om ett urval av de uppdrag vi utfört

Utförda förhandlings- & exploateringsuppdrag

Markåtkomst och plangenomförande

Företagets konsulter har bland annat arbetat med markförhandling för inlösen av mark vid byggande av järnväg och väg. Uppdrag med inlösenfrågor åt kommuner och energibolag för byggande av ledningar, parkeringsplatser med mera har också utförts.

Fastighetskoll Väst AB har erfarenhet av att medverka vid framtagande av nya detaljplaner och som exploateringsresurs.

Ombud

Företagets konsulter har fungerat som ombud i arrendenämnden samt som ombud i lantmäteriförrättning och Mark -och Miljödomstolen.
fastighetskoll-vast-ab-services-banner

Utförda värderingsuppdrag

Värderingsuppdrag

Fastighetskoll Väst AB har utfört värderingsuppdrag åt många av de västsvenska kommunerna, tex Kungsbacka, Lidköping, Uddevalla, Lysekil, Kungälv, Varberg och Göteborg rörande alla fastighetstyper.

Lars Lindeberg har utfört värderingsuppdrag på jord- och skogsbruksfastigheter vid bland annat bildande av naturreservat. Vidare har värdeutlåtande upprättats åt kommuner vid köp och försäljning av hästfastigheter, bostadsfastigheter, skolor, hyreshus, industrier och parkeringsplatser. Företaget har också erfarenhet av att bedöma fastigheter med förväntningsvärden till följd av deras lägen inom områden som är möjliga att exploatera eller förädla.

Construction crane and unfinished building on sky background. Bottom view.

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att boka ett möte!