Om oss

Vi på Fastighetskoll Väst AB

Anna Olvén

Anna Olvén har 19 års erfarenhet från branschen genom anställningar på statliga Lantmäteriet, i kommunal exploateringsverksamhet, på Trafikverket som markförvaltare och markförhandlare och som fastighetsrättslig konsult med uppdrag åt framförallt kommunal mark- och exploateringsverksamhet och exploatörer. Anna är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Lars Lindeberg

Lars har 20 års erfarenhet från branschen genom anställningar på statliga Lantmäteriet och som fastighetsrättslig konsult med uppdrag åt statliga verk, kommunal mark- och exploateringsverksamhet och exploatörer. Lars är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare och håller kurser inom fastighetsvärdering.

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att boka ett möte!